Jirka Pollak passes away

JirkaPollak

Tatra Register Switzerland’s president and webmaster Jirka Pollak has passed away on Friday, March 19th. We will miss his enthusiam and his continuous stream of Tatra news at http://www.tatra.ch/)

Our thoughts goes to all his relatives and close friends. May he rest in peace.

Todesanzeige Georg Pollak

Dear family and friends of Georg Jirka Pollak

With great sadness we have to say goodbye to our beloved husband, father, father-in-law, “papous” and friend. What remains are so many beautiful memories!

He was a great man, a jack-of-all-trades and a bon vivant. His zest for life was always inspiring, as was his thirst for knowledge. You could always rely on him. Whether repairing irreparable things or organising the impossible. He always made it happen.

His love for his family and friends, for vintage cars, Methoni in Greece or Art were inexhaustible. His interests were as varied as he was. No topic was too small to be of interest to him. His wit and esprit were contagious to the very end.

To know him was an enrichment, privilege and honour.

In deep gratitude that he was in our lives.
Anita, Carole, Susanne, Jasper, Steffi, Leo, Jana and Joris

Liebe Familie, Freunde und Bekannte von Georg Jirka Pollak

In grosser Trauer müssen wir Abschied nehmen von unserem geliebten Ehemann, Papi, Schwiegervater, Papous und Freund. Was bleibt sind unglaublich viele schöne Erinnerungen.

Er war ein grosser Mann, Tausendsassa und Geniesser. Seine Lebensfreude war stets inspirierend, genauso wie sein Wissensdurst. Auf ihn war stets Verlass. Ob beim Reparieren von irreparablen Dingen oder beim Organisieren von Unmöglichem. Er hat es stets möglich gemacht.

Seine Liebe für seine Familie und Freunde, für Oldtimer, Methoni oder Kunst waren unerschöpflich. Seine Interessen waren so vielfältig wie er. Es gab kaum ein Thema, dass ihn nicht interessierte. Sein Witz und Esprit waren ansteckend bis zuletzt.

Ihn zu kennen war eine Bereicherung, Privileg und Ehre.

In tiefer Dankbarkeit, dass er in unserem Leben war.
Anita, Carole, Susanne, Jasper, Steffi, Leo, Jana und Joris

Vážená rodina, přátelé a známí Georga Jirky Pollaka

Ve velkém smutku se musíme rozloučit se svým milovaným manželem, papi, tchánem, papous a přítelem. Zůstalo neuvěřitelné množství nádherných vzpomínek. Byl to skvělý člověk a všeuměl.

Jeho chuť do života byla vždy inspirativní, stejně jako jeho touha po poznání. Vždy se na něj mohlo spolehnout. Ať už při opravě neopravitelné věci nebo při organizaci nemožného. Vždy to něják umožnil. Jeho láska k rodině a přátelům, k veteránům, Methoni nebo umění byla nevyčerpatelná. Jeho zájmy byly stejně rozmanité jako on. Sotva existovalo téma, které ho nezajímalo. Jeho vtip a vtipy byly nakažlivé až do konce.

Znát ho bylo obohacením, výsadou a poctou.

V hluboké vděčnosti, že byl v našich životech.
Anita, Carole, Susanne, Jasper, Steffi, Leo, Jana a Joris