Miroslav Zikmund celebrates 98th birthday

T87Zikmund2014

https://translate.google.nl/translate?hl=nl&sl=cs&tl=en&u=https%3A%2F%2Fwww.novinky.cz%2Fdomaci%2F429711-legendarni-cestovatel-zikmund-oslavil-98-narozeniny.html